fot_bg01

ସମ୍ବାଦ

2024 ମ୍ୟୁନିଚ୍ ସାଂଘାଇ ଫୋଟନିକ୍ସ ଏକ୍ସପୋ |

ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ରୁ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 2024 ମ୍ୟୁନିଚ୍ ସାଂଘାଇ ଫୋଟନିକ୍ସ ଏକ୍ସପୋ ସାଂଘାଇ ନୂତନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏକ୍ସପୋ ସେଣ୍ଟରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା |ଲେଜର ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଶିଳ୍ପ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ବୃତ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବରେ, ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶରେ ଅପ୍ଟୋଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଲେଜର ଉତ୍ପାଦ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ​​|ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସମୟରେ, YAGCRYSTAL ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଏକ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦର ଏକ ସିରିଜ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା |YAG ମଲ୍ଟି-ଷ୍ଟେଜ୍ ବନ୍ଧନ |, YAG ସ୍ଲାଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା |, ଇତ୍ୟାଦି, ଶିଳ୍ପର ବିକାଶକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଗେଇ ନେଉଛି |
ଚଳିତ ବର୍ଷର ମ୍ୟୁନିଚ୍ ସାଂଘାଇ ଫୋଟନିକ୍ସ ମେଳା ଏକ ମହାନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ଏବଂ YAGCRYSTAL ବୁଥ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲା, ଯାହା ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶରୁ ବହୁ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା ​​|ବୃତ୍ତିଗତ ପରିଦର୍ଶକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଆସିଥିଲେ |ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଶିଖିଲୁ, ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଲେଜର ଉତ୍ପାଦନ ଶିଳ୍ପର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଧାରା ବିଷୟରେ ଏକ ଗଭୀର ବୁ understanding ିବା ପାଇଁ ଏହି ସୁଯୋଗ ନେଇ, ଏବଂ ମିଳିତ ଭାବରେ ଲେଜର ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ |
2024 ମ୍ୟୁନିଚ୍ ସାଂଘାଇ ଏକ୍ସପୋ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଏବଂ YAGCRYSTAL ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶରେ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରିଛି |ଭବିଷ୍ୟତରେ, YAGCRYSTAL ସର୍ବଦା ନୂତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିକାଶ ଏବଂ ଏକୀକରଣକୁ ପାଳନ କରିବ ଏବଂ ନୂତନ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ନୂତନ ଜ୍ଞାନକ technologies ଶଳ ସହିତ ନୂତନତ୍ୱକୁ ଏକୀକୃତ କରିବ |YAGCRYSTAL ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସଫଳତା ସବୁ ବର୍ଗର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସରୁ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ |ଯଦିଓ ସାଂଘାଇ ଏକ୍ସପୋ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଉତ୍ସାହ କେବେ ବି ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ |ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁମକୁ ଭେଟିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ!
43୨୧


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ମେ -06-2024 |